Gravstenen berättar

För många av oss hör död och begravning till livets undantag, men vid närmare eftertanke gör de djupt intryck och lämnar bestående spår. Begravning är att ta avsked. Den som dött har lämnat minnen och intryck som lever kvar med oss hela vårt liv. Också ett kort liv ger avtryck, ibland talar vi om de ofödda barnen. Foster behöver en värdig avslutning för sitt liv och för den sakens skull engagerade sig många ur personalen på sjukhuset för att klargöra hur begravning av foster yngre än 22 graviditetsveckor skall ombesörjas praktiskt.

Tillvägagångssättet för begravningen av foster mellan 12 och 22 graviditetsveckor fick under våren fixerad form i och med chefsöverläkarens direktiv. Många möten hölls under flera år och de som medverkade fanns på många arbetspunkter, bl.a. förlossningen, patologen och sjukhusprästerna. Till slut var det den vårdetiska arbetsgruppen som utformade den slutliga texten till den information som finns tillgänglig för föräldrar och personal.

Bakgrunden till arbetet fanns i medicinalstyrelsens betänkande från 1990 där det fanns en rekommendation om att foster över 12 veckor (ungefär då ett foster syns ha mänskliga drag) skall kremeras. Foster äldre än 22 graviditetsveckor eller över 500 g skall alltid begravas.

Det är värdigt för oss människor att föra till slut det som påbörjats, också en människa som inte blev äldre än 12 veckor i sin mammas mage. Föräldrarna kan sedan välja bland flera möjligheter att sköta det praktiska, bl.a. erbjuds avskedsandakt i sjukhuset kapell som sjukhusprästen, om så önskas, medverkar vid. Alla dessa foster förs till Vasa kyrkliga samfällighets gravgård för kremering. Askan nedläggs på begravningsplatsen i Vasa. Den gemensamma gravplatsen finns alldeles till vänster om den port som leder upp till kapellet från den stora parkeringsplatsen på kapellets sida, nya sidan. Tidigare i höst tog jag en bild på stenen som Pekka Mäkinen och Juha Rintakallio planerat.

Med varma hälsningar,

Rose-Maj Friman, sjukhuspräst

Kommentera/Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s