Vinden drar

”Vi ville att organisationsrådet skulle reflektera över hur Vasa centralsjukhus onkologiska enhet ska bli den bästa i sitt slag i Finland. Dessutom har vi inlett arbetet med att förändra specialsjukvårdens verksamhetskultur i en mer deltagande riktning”, säger överläkare Antti Jekunen vid onkologiska enheten.

Förändringens vindar drar över onkologiska enheten. I ett nyhetsinslag på denna sida och i medierna får vi ta del av vad det kan innebära i förlängningen. Redan nu förevisas nya maskiner. Utomstående och närstående funktioner till enheten har kopplats in för att ge nya impulser till verksamheten. Överläkare Antti Jekunen talar om att förändra specialsjukvårdens verksamhetskultur.

Förändring är ett utmärkande drag hos sjukvården, kanske i synnerhet hos specialsjukvården. Det hör till sjukvårdens själ att sträva till förbättring och förfining av metoder och materiel. Den här gången är det fråga om en grundläggande förändring: förändring av verksamhetskulturen. Det är en rejäl munsbit.

Förändringens väg stakas dessutom ut i en bestämd riktning: deltagande och växelverkan. Inom dessa områden kan vi förvänta oss förändring. Sjukvården lever nära och i ständig växelverkan med det omkringliggande samhället och de människor som av olika anledningar rör sig inom sjukvården. Honnörsord som ”deltagande” och ”växelverkan” ligger i linje med det demokratiska samhällets krav på medverkan, samverkan och insyn i stort och smått.

Som sjukhusteolog blev jag glad över orden deltagande och växelverkan. Enhetens intressegrupper och olika samarbetspartners har redan aktivt tagits med för att öppna upp för förändringen. Det verkar som om en mångsidig syn på människan inom sjukvårdens olika delar vinner terräng. Där vill vi sjukhuspräster hjälpa till med vår specialkunskap om människan som en helhet: kroppsligt, mentalt, socialt och andligt unik med tro och hopp inför dagen och morgondagen.

Vinden drar, sommaren är här!

rose-maj_friman Rose-Maj Friman
sjukhuspräst

Kommentera/Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s