Enighet om sote-lösningen – vad är det?

Sote-blogin_kuvitus_heinä_2014
Vad är det som förändras?

För det första tas hela social-, hälso- och sjukvårdens ansvar och uppgifter bort från kommunerna. Ansvaret för hela sektorn överförs på fem storområden med arbetsnamnet sote-områden. Organisationsformen för området blir en samkommun. Sote-områdets huvudsakliga uppgift är att besluta, ordna och beställa, inte producera servicen själv. Kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt hör nu till Åbo universitetssjukhus erva-område och förblir troligen där. Det betyder att västkustens sote-område består av 62 kommuner med ca 860 000 invånare.

BAKGRUND

Ordförandena för de fyra största partierna enades på våren om riktlinjerna för omorganiseringen av social-, hälso- och sjukvårdens strukturer, den så kallade sote-reformen. Kompromissen behövdes eftersom arbetet hade stampat på stället i flera år, medan ministrarna och arbetsgrupperna byttes ut och ingen enighet nåddes. Alla var eniga om reformens nödvändighet men åsikterna om lösningsmodellerna var helt olika och därför hände inget.

Efter den principiella överenskommelsen tillsattes en parlamentarisk kommitté med uppgift att snabbt komma med ett lagförslag till riksdagen. Också detta arbete drog ut på tiden eftersom vi pratar om ett stort och komplext uppgiftsfält. Kommittén ordnade sist och slutligen en presskonferens 25.6.2014 och berättade att nu är lagen så gott som klar. Den information som gavs var knapphändig och för en person som följer bara nyheterna kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om vad allt detta betyder.

Vem producerar då servicen?

Det var en av kommitténs kvistigaste frågor och det tog tid att enas. Producenterna skall vara offentliga organisationer, det vill säga samkommuner, och i undantagsfall enskilda kommuner som sköter om servicen. Enligt förhandsbesked skall en sådan producent kunna klara av en integrerad serviceproduktion, allt från åldringsvård till krävande specialsjukvård.

I dag antar man att sådana producenter är ca 20-30 i hela landet. Inom västkustens sote-område blir det troligen tre producentorganisationer. Lösningen inom vårt eget distrikt skulle vara en (1) organisation, dvs. kommunernas, samkommunernas och sjukvårdsdsitriktets personal och verksamhet inom sote flyttas alla till samma organisation. Det blir en stor organisation och omställningen kommer att ta tid och energi.

Vad beställer då sote-området?

Integrerad service för befolkningen till ett visst pris och en viss tid. Här kommer skruven och utmaningen för vår del inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Vilken kostnadsnivå kommer storfullmäktige inom sote-området att gå in för? Om referensnivån är landets medelnivå eller det lägsta medeltalet inom sjukvårdsdistrikten på västkusten, måste vi klara av att producera hela servicen 25 miljoner euro billigare på årsnivå. Av detta är dryga 20 miljoner specialsjukvård och cirka 5 miljoner social- och primärvård.

Vi är vana med en god servicenivå med dito kostnader och nu utjämnas servicenivån och kostnaderna i hela sote-området. Det medför att vi snabbt måste organisera om verksamheten och se över kostnaderna – annars kommer ingen beställning.

Hur bråttom är det då?

Regeringen har meddelat att lagförslaget går på utlåtanderunda till kommunerna i augusti och svar väntas i november. Samtidigt startar utskottsbehandlingen i riksdagen och målet är att lagförslaget godkänns i mars 2015. Det nya systemet och de nya organisationerna startar sin verksamhet senast 1.1.2017.

Vi står inför bråda tider, men genom ett gott samarbete ska vi nog klara oss.

goran_honga

 

 

Göran Honga
Distriktsdirektör

Kommentera/Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s