Elektroniska tjänster sparar papper

Från och med början av oktober har pappersförbrukningen på Vasa centralsjukhus samjour minskat, för numera skrivs nämligen inte alla patientuppgifter längre ut för arkivet. Pappersutskrifterna har med tiden ersatts av elektroniska system, och till exempel elektroniska remisser och Nettilab har minskat behovet att printa.

Utvecklingen av patientdatasystemen och de elektroniska tjänsterna har också gjort det enklare att hålla patientuppgifterna uppdaterade. Tidigare gick det också åt mer arbetsid då uppgifterna skulle skrivas ut och sedan arkiveras på rätt plats.
– De elektroniska systemen underlättar även uppdateringen av patientuppgifterna, eftersom uppgifterna nu finns på en och samma plats och alla uppdateringar kan genast ses av alla användare, säger avdelningsskötare Tanja Roivainen om fördelarna med den pappersfria verksamheten.

De elektroniska systemen underlättar även uppdateringen av patientuppgifterna.

Även om alla bestyr inte ännu kan skötas elektroniskt har det redan sparats in en ofantlig mängd papper, eftersom patientjournalerna kan bestå av tiotals sidor.
– Pappersutskrifter används dock fortfarande i situationer då patientvården kräver det. Journalhandlingar hämtas fortfarande från patientjournalarkivet om det finns ett uttryckligt behov, säger Roivainen.
– I allmänhet behövs dylika uppgifter i samband med operationer, men även den prehospitala akutsjukvårdens uppgifter förmedlas med hjälp av pappersutskrifter, eftersom de inte ännu har något elektroniskt system i bruk, säger Roivainen.

Målet att spara papper och uppnå en miljövänligare verksamhet har linjerats i Vasa centralsjukhus miljörapport. I sjukhusverksamheten innebär det här framförallt att främja miljöpositiva aktiviteter, begränsa miljökonsekvenser och reducera skadliga konsekvenser förknippade med verksamheten, spara energi och följa de bestämmelser som fastställts i miljölagstiftningen.

Text: Mia-Mari Lähteenmäki | Foto: Katja Lösönen

Kommentera/Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s