Interna auditeringar förbättrar kvaliteten | Sisäiset auditoinnit parantavat laatua

sisäisetauditoinnit_blogi

Interna auditeringar – en viktig del av den ständiga kvalitetsförbättringen

Vasa centralsjukhus kvalitetssystem inrymmer både externa och interna auditeringar. Interna auditeringar är starkt förknippade med en ständig kvalitetsförbättring och består av en utvärdering och granskning av den egna verksamheten. Under de senaste åren har till exempel säkerheten i samband med läkemedelsbehandling och dokumentation i vårdarbetet auditerats internt. I höst kommer den interna auditeringen att omfatta de rekommendationer som uppgjorts för allvarliga farliga situationer och de riktlinjer som utarbetats för dokumentationen av läkemedelsbehandlingen – viktiga frågor alltså.

De interna auditörerna utgörs av en grupp anställda som utbildats i intern auditering och som alla är proffs inom sitt eget område. De är allt från laboratorieskötare, revisorsassistenter till IT-planerare och tekniker. Det är en brokig grupp och det är också avsikten – ett par nya ögon ser saker tydligare än ögon som redan vant sig med företeelsen. Ofta kan det vara svårt att bedöma den egna verksamheten kritiskt just för att man lever mitt i den varje dag.

De interna auditeringarna genomförs parvis i allmänhet i slutet av november. Det två dagar långa auditeringsarbetet kulminerar i en skriftlig auditeringsrapport, där man på ett heltäckande sätt går igenom de resultat, specialomnämnanden och utvecklingsrekommendationer som lyfts fram i samband med auditeringen. Resultaten rapporteras i många olika forum, till och med i ledningsgruppen, i syfte att utveckla verksamheten.

Resultaten rapporteras i många olika forum.

I många år har Vasa centralsjukhus fått beröm i samband med de externa auditeringarna för ett välordnat arrangemang av de interna auditeringarna, och många saker har också ändrats på basis av dem. Det bästa med auditeringarna är att de bokstavligen utförs av vår egen personal. Det behövs alltid utvecklingsinriktade människor som kavlar upp sina ärmar och skrider till verket för att organisationen ska utvecklas. De interna auditörerna är ett bra exempel på sådana människor. Även auditörerna själva får ut mycket av de interna auditeringarna, såsom erfarenhet och insikt i hur man kan utveckla verksamheten på den egna enheten.

Pia Haglund, kvalitetsplanerare, Vasa centralsjukhus


sisäisetauditoinnit_blogi2

Sisäiset auditoinnit ovat tärkeä osa jatkuvaa laadun parantamista 

Vaasan keskussairaalan laatujärjestelmään kuuluu niin ulkoisia kun sisäisiäkin auditointeja. Sisäinen auditointi tarkoittaa oman toiminnan arviointia ja tarkastelua ja sisältyy olennaisesti ajatukseen jatkuvasta laadun parantamisesta. Viime vuosina sisäisesti on auditoitu esimerkiksi turvallista lääkehoitoa ja hoitotyön kirjaamista. Tänä syksynä sisäisen auditoinnin kohteina ovat vakavien vaaratapahtumien suositukset ja lääkehoidon kirjaamisen linjausten toteutuminen − tärkeitä asioita siis.

Sisäisinä auditoijina toimii joukko sisäisen auditoinnin koulutuksen käyneitä henkilökunnan edustajia, jokainen ammattilaisia omilla alueillaan. Taustaa löytyy aina laboratoriohoitajasta sisäiseen tarkastajaan ja it-suunnittelijasta teknikkoon. Joukko on siis kirjava ja ihan tarkoituksella: usein uudet silmät näkevät paremmin kuin jo näkyyn tottuneet. Omaa toimintaa onkin usein vaikea tarkastella kriittisesti, koska sen keskellä elää joka päivä.

Sisäiset auditoinnit suoritetaan parityönä useimmiten marraskuun loppupuolella. Kahden päivän uurastus kulminoituu kirjalliseen auditointiraporttiin, jossa käydään kattavasti läpi auditoinnista saadut tulokset, erityismaininnat ja kehittämissuositukset. Tuloksista raportoidaan monissa eri foorumeissa aina johtoryhmälle asti, ja tarkoituksena on kehittää toimintaa niiden pohjalta.

Tuloksista raportoidaan monissa eri foorumeissa.

Vaasan keskussairaala on monena vuonna saanut ulkoisessa auditoinnissa kiitosta hyvin järjestetyistä sisäisistä auditoinneista, ja monia asioita onkin muutettu niiden jälkeen. Parasta auditoinneissa on se, että se tehdään nimenomaan meidän oman henkilöstömme voimin. Organisaation kehittyminen vaatii aina kehityshenkisiä ihmisiä, jotka käärivät hihat ja ryhtyvät toimeen. Sisäiset auditoijat ovat juuri sellaisia ihmisiä. Sisäisessä auditoinnissa auditoijana toimiminen antaa itse auditoijalle sekä kokemusta että näkemystä kehittää myös oman yksikön toimintaa.

Pia Haglund, laatusuunnittelija, Vaasan keskussairaala

Kommentera/Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s