Möjligheten att hjälpa andra fascinerar i arbetarskyddet

Työsuojeluvaltuutettu Sari Ala-Heikkilä

De anställdas välmående påverkar vårdkvaliteten på sjukhuset. Arbetsolycksfall, yrkesrelaterade sjukdomar och arbetsutmattning förebyggs så gott det går med hjälp av arbetarskyddsliga åtgärder. Arbetarskyddsfullmäktige Sari Ala-Heikkilä valdes till det fyraåriga förtroendeuppdraget för ett drygt år sedan.

Under det första året har hon hunnit med mycket nytt och intressant, allt från arbetarskyddslagen till handläggningen av personalens arbetarskyddsanmälningar.

– Jag uppslukas av mitt jobb då jag upplever att jag kan påverka frågor och främja välbefinnandet på vårt sjukhus genom mina insatser, säger Sari Ala-Heikkilä.

– Som arbetarskyddsfullmäktig måste man ha ett fördomsfritt förhållningssätt till olika frågor och människor. Men å andra sidan är medling och rättframhet också min starka sida, säger Ala-Heikkilä.

Varierande vardag för arbetsskyddsfullmäktige

Inom arbetarskyddet fylls dagarna av olika möten, men uppdraget består även t.ex. av utredningar där arbetshälsan kartläggs eller främjande av säkerheten under arbetsresor. Personalen uppmuntras bland annat att använda reflex och lysen under arbetsresorna för att de ska löpa smidigt och säkert.

– Arbetshälsan kan påverkas genom små gärningar, även om helheten består av olika delområden, konstaterar Ala-Heikkilä.

Arbetarskyddet genomför arbetsplatsbesök på olika enheter vid sjukhuset för att kartlägga bland annat belysning och arbetsergonomi, men även för att höra hur de anställda har det i sitt arbete. Det är viktigt att få en bild av både det psykiska och fysiska välbefinnandet.

– Arbetarskyddsfullmäktige bör ha kontakt med de anställda för att hänga med i det som pågår på sjukhuset, säger Ala-Heikkilä.

– Problem kan inte lösas om man inte känner till dem. Därför är det viktigt att våga ta tjuren vid hornen om det är något som är på tok.

Även om Ala-Heikkilä trivs i sitt arbete finns det också utmaningar inom det varierande verksamhetsfältet.

– Då man hela tiden arbetar med att utveckla arbetsmiljön och lösa problem är det de negativa aspekterna i arbetet som oundvikligen lyfts fram, även om atmosfären på sjukhuset för det mesta är positiv.

Arbetarskyddet ett stöd för vården

Syftet med arbetarskyddet är att trygga de anställdas generella välmående på arbetsplatsen. Arbetarskyddsliga åtgärder ska förebygga arbetsolycksfall och yrkesrelaterade sjukdomar samt arbetsutmattning. Målet är att trygga kvaliteten i den vård som ges på sjukhuset.

På centralsjukhuset arbetar människor i olika miljöer och uppgifter, varför arbetarskyddets arbetsfält är vittomfattande. För att bemöta de varierande behoven på verksamhetsfältet samarbetar arbetarskyddsfullmäktige tätt med ledningen, säkerhetsenheten och huvudförtroendemännen.

– I fortsättningen ska vi även utveckla samarbetet med företagshälsovården för att allt tidigare kunna ingripa i eventuella problem, säger Ala-Heikkilä.

Text och bild: Mia-Mari Lähteenmäki

Kommentera/Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s