Patientsäkerheten tryggas i kulisserna

För vår personal är det en hederssak att kunna erbjuda våra patienter en högklassig och trygg vård. För att varje patient ska få en god, säker och smidig vård har enheterna och hela sjukhuset förbundit sig att följa gemensamma förfaringssätt, skapade för att garantera att vården genomförs på ett säkert sätt.

Säkerheten i vården består av många olika delar och vården ges av flera olika yrkesmänniskor. Därför är det synnerligen viktigt att alla följer de gemensamt överenskomna förfaringssätten. Till stöd har vårdpersonalen tillgång till olika kontrollistor som finns till för att minimera risken för att något viktigt glöms bort. Kontrollistorna och arbetsinstruktionerna gör det också lättare för nya anställda att komma igång och lära sig det nya arbetet.

tarkistuslista_fi

Den mest använda listan är kontrollistan för utskrivning av patienter. Där finns listat alla de saker som måste tas i beaktande då en patient skrivs ut från sjukhuset. Enligt listan ska vårdaren tillsammans med patienten gå igenom bland annat dennes läkemedelslista, eventuella tider för fortsatt vård och vårdanvisningar. Kontrollistor finns också över förberedelserna inför olika åtgärder, som stöd för personalen och för att garantera att alla nödvändiga förberedelser blir gjorda.

Kontrollistor finns också över förberedelserna inför olika åtgärder.

Patienternas vårduppgifter dokumenteras i en elektronisk journalhandling enligt överenskommen praxis. Journalhandlingar i pappersform används inte längre, utan patienternas uppgifter – såsom patientens läkemedelsbehandling, ordinerade undersökningar samt patientens hälsotillstånd – dokumenteras i ett datasystem. I journalhandlingarna kan t.ex. antecknas om patientens immunsystem är hämmat på grund av cancerbehandlingar. På så sätt beaktas denna viktiga aspekt i vården och placeringen av patienten, så patienten inte i onödan exponeras för till exempel influensa. Då dokumentationen alltid sköts enligt en överenskommen modell är det lätt för personalen att också i brådskande situationer hitta väsentliga uppgifter gällande patientens hälsotillstånd.

Patienternas aktiva involvering i vården utgör också en del av patientsäkerheten. Därför uppmuntrar personalen patienter och anhöriga att aktivt ta del i vården samt fråga om det är något som bekymrar dem. Målet är att patienten ska kunna lita på de personer som har hand om hans eller hennes vård, men också att tröskeln att ställa frågor ska vara låg för patienten. Dessutom är det viktigt att patienten och de anhöriga också berättar för personalen om sådana saker som kan påverka vården, såsom allergier eller övriga sjukdomar samt läkemedel som patienten använder. På så sätt har personalen tillgång till all viktig information vid planeringen av vården.

mariplukka2
Mari Plukka
patientsäkerhetskoordinerare

Vasa centralsjukhus

Kommentera/Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s