Det vardagliga arbetet på instrumentvården kräver yrkeskunnighet

De instrument som inkommit till instrumentvården plockas isär och tvättas i desinficerande tvättmaskiner. Instrumentskötare Sandra Helsing på bild.

De instrument som inkommit till instrumentvården plockas isär och tvättas i desinficerande tvättmaskiner. Instrumentskötare Sandra Helsing på bild.

På instrumentvården vid centralsjukhuset rådet det ett lugnt vimmel då instrumentskötarna vant rengör och packar instrument som sänts till enheten för service. Trots att patienter och många anställda inte känner till det arbete som utförs på instrumentvården spelar den en mycket viktig roll för verksamheten på sjukhuset.

Instrumentvården har till uppgift att underhålla instrument som använts vid operationer, undersökningar och vårdåtgärder men också att ge handledning i hur dessa instrument ska underhållas. Instrumentvården betjänar alla enheter på Vasa centralsjukhus.

De mångsidigt användbara instrumenten som behövs i samband med olika åtgärder underhålls varje gång efter användning. Vårdprocessen består av många olika skeden såsom rengöring, granskning, underhåll, packning och sterilisering.

I instrumentvården använder man sig av olika apparater. Rengörings- och steriliseringsmetoderna väljs enligt materialet på instrumenten och tillverkarens anvisningar. Instrumenten packas enskilt, i vårdset och operationskorgar, i enlighet med ett produktionsstyrningssystem.

I packningsskedet tar instrumentskötarna hjälp av ett produktionsstyrningssystem då de plockar ihop olika instrumentset. På bild: Mira Raukko studerar till instrumentskötare.

I packningsskedet tar instrumentskötarna hjälp av ett produktionsstyrningssystem då de plockar ihop olika instrumentset. Mira Raukko studerar till instrumentskötare.

 

Då de packade instrumenten har steriliserats sänds de tillbaka till enheterna. På bilden förbereder instrumentskötare Anita Hägglund sig på att sända iväg ett nytt set av instrument.

Då de packade instrumenten har steriliserats sänds de tillbaka till enheterna. På bilden förbereder instrumentskötare Anita Hägglund sig på att sända iväg ett nytt set av instrument.

Arbetet kräver instrumentskötarutbildning

För närvarande har enheten 24 instrumentskötare, två primärskötare och en avdelningsskötare. Arbetet kräver en yrkesexamen inom branschen. I Vasa utbildas majoriteten av instrumentskötarna med läroavtal på instrumentvårdsenheten.

Avdelningsskötare Jarkko Myllymäki berättar att kravet på utbildning beror på att arbetet kräver mångsidiga kunskaper och färdigheter. För att instrumentvården ska löpa smidigt krävs det hantverk men även tekniskt kunnande och aktuella kunskaper om till exempel infektioner.
– I och med att infektioner av olika slag har tilltagit och förändrats måste man fästa särskild uppmärksamhet vid underhållet av instrumenten, berättar han.

Verksamheten på instrumentvården bedrivs i nyligen sanerade utrymmen. I samband med saneringen förnyades utrustningen för att den bättre ska bemöta de krav som ställs på verksamheten i dag. Enligt Myllymäki hjälper den nuvarande utrustningen att främja arbetssäkerheten, samtidigt som den bemöter de kvalitetskrav som ställs på utrustning av detta slag.
– Utrustningen är allt mera automatiserad och driftssäkrare, säger Myllymäki.

Enligt avdelningsskötare Jarkko Myllymäki har de krav som ställs på instrumentvården blivit strängare bland annat på grund av att antalet infektioner har ökat.

Enligt avdelningsskötare Jarkko Myllymäki har de krav som ställs på instrumentvården blivit strängare bland annat på grund av att antalet infektioner har ökat.

 Text och foto: Mia-Mari Lähteenmäki

Kommentera/Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s