Turvallinen hoito – mitä se merkitsee potilaalle?

asiakasraati_ptt

Onnistunut kohtaaminen on tärkeää, jotta potilas ja omaiset tuntisivat olonsa turvalliseksi. Kun potilas tuntee olonsa turvalliseksi, hän voi rauhassa luottaa siihen, että hän saa hoitohenkilöstöltä hyvää hoitoa.

Potilasturvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat potilaan kannalta monet, tärkeät tekijät. Potilaskeskeinen hoito tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hoitaja kuuntelee potilasta, jolloin potilas tuntee osallistuvansa sairautensa hoitoon. Kuunteleminen kertoo siitä, että hoitaja todella näkee yksittäisen potilaan; kuulee ja näkee hänen toiveensa, tarpeensa, tietonsa ja kokemuksensa.

Potilaalle hyvä hoito merkitsee sitä, että ihminen huomioidaan kokonaisuutena: fyysisen puolen lisäksi huomioidaan myös psyykkinen, henkinen ja hengellinen puoli. Jokainen potilas on yksilö, jolla on laaja-alaista kokemusta mahdollisesti pitkäaikaisesta sairaudesta. Potilaalla on paljon tietoa, ja hän on ikään kuin oman sairautensa asiantuntija, minkä hoitajat voisivatkin useammin muistaa ollessaan potilaiden kanssa tekemisissä.

Monenlaista turvallisuutta

Turvallinen hoito koostuu monesta eri asiasta. Potilaan kannalta kyse voi olla kuitenkin pienestä seikasta – kuten siitä, että hänellä on tiedossa puhelinnumero, johon voi soittaa, jos on jotain kysyttävää sairaudesta. Turvallinen hoito voi merkitä sitäkin, että potilaalla on mahdollisuus käyttää erilaisia psyykkiseen tukeen liittyviä palveluita kuten kuraattoria, psykologia tai terapeuttia.

Sen sijaan turvattomuuden tunne saattaa syntyä, jos potilas ei tiedä, mistä tietoa saa, miten järjestelmä toimii tai mitä seuraavaksi tapahtuu. Tiedon välittäminen onkin tärkeä osa hoitoa. Mitä enemmän potilas tietää vaikkapa tutkimuksesta, leikkauksesta tai sairaudesta, sitä rauhallisemmaksi ja turvallisemmaksi potilas kokee olonsa.

Turvallinen hoito merkitsee myös sitä, että potilaalla on mahdollisuus saada hoitoa nopeasti. Tämä ei koske vain hätätilanteita tai onnettomuuksia vaan myös vakavia sairauksia, joita hoidettaessa odotusajat saattavat olla valitettavan pitkiä. Pitkien odotusaikojen myötä potilaan turvallisuudentunne usein häviää, ja hän kokee katoavansa massaan.

Annetun informaation ymmärtäminen

Joskus tiedonkulussa voi olla puutteita ja silloin järkkyvät sekä potilasturvallisuus että potilaan kokema turvallisuudentunne. Kun potilas ja lääkäri kohtaavat, syntyy yhteistyön ja turvallisuuden ilmapiiri, jossa potilas tuntee voivansa esittää lisäkysymyksiä ja jossa lääkäri pystyy lukemaan potilaan ilmeistä, onko potilas ymmärtänyt sanotun.

Potilaalle on tärkeää, että hän voi ottaa omaisen mukaan esimerkiksi lääkärikäynnille. Kun sekä potilas että hänen omaisensa kuulevat sen mitä sairaalakäynnillä sanotaan, molemmille syntyy turvallisuudentunne, kun potilas ei ole siellä yksin. Potilas ei aina muista kaikkea lääkärikäynnillä sanottua, niin tärkeää kuin käynnin aikana annettu informaatio onkin. Kun omainen on mukana kuuntelemassa ja kyselemässä, tieto saavuttaa useamman kuin yhden henkilön. Turvallisuudentunne säilyy kotiin saakka, kun potilas voi siellä keskustella käynnillä mukana olleen omaisensa kanssa. Potilaan turvallisuudentunnetta lisää myös tiedon antaminen sekä suullisesti että kirjallisesti.

Potilaan on tärkeää tuntea tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. Tiedonvälitystä parantaa myös se, että potilaalle annetaan riittävästi aikaa kysymysten esittämiseen ja asioiden pohtimiseen. Tämä on esimerkki hyvästä potilasviestinnästä. Potilaalle on tärkeää myös se, että hän saa hoitohenkilöstöltä mahdollisimman rehellisiä vastauksia.

Eva-Maria Strömsholm
asiakasraadin jäsen, luokanopettaja, kehityspsykologi ja potilas

 

Teksti on julkaistu alun perin sairaanhoitopiirin ammattilaisille jaettavan potilasturvallisuustiedotteen numerossa 1/2015.

Kommentera/Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s