Kundrådet – patientens röst på sjukhuset

Eva-Maria Strömsholm har suttit med i sjukhusets kundråd ända sedan starten. Hon har själv personlig erfarenhet som patient på onkologiska enheten, men även många andra enheter på Vasa centralsjukhus. Nu hjälper hon sjukhuset utveckla vården.

Eva-Maria

  1. Vad jobbar kundrådet med just nu?

Kundrådets uppgift är att stöda centralsjukhusets målsättning att erbjuda en patientcentrerad vård. Vi hjälper till att synliggöra patienternas behov. Tidigare har vi varit med och påverkat t.ex. Y-byggnadens utformning och nu senast besökte vi samjouren för att ge synpunkter på hur vi som patienter skulle vilja utveckla servicen. På varje möte tar vi ställning till nya frågor och utarbetar idéer för sjukhusets ledning att ta ställning till. Senast diskuterade vi hur sjukhuset kunde bli bättre på att snabbare delge patienterna undersökningsresultat.

  1. Vilka konkreta mål har ni uppnått hittills?

Vi har jobbat med många frågor i kundrådet och bland annat utformat och utvecklat kallelsebrev, responsblanketter och broschyrer. Kundrådet strävar också efter att alla patienter ska få info och vård på sitt eget modersmål. Vi jobbar mycket med frågor som gäller bemötande, alltså hur vårdgivaren möter patienterna och deras behov.

Leksaksutdelning

  1. Hur har du personligen upplevt det att vara med i kundrådet?

Jag har varit mycket nöjd med att vara medlem i kundrådet. Jag får ta del av vad som händer på sjukhuset, kan ställa frågor och komma med önskemål om möjliga förbättringar. Våra möten är både innehållsrika och informativa. I kundrådet får vi alla säga vår åsikt och utveckla sjukhuset och sjukvårdsdistriktet i en positiv riktning.

  1. Vad är det som driver just dig att kämpa för patientens behov?

Jag är en eldsjäl och har många järn i elden. Jag är också patient och har sett en hel del av vården, och har därför många förbättringsförslag. Kundrådets målsättningar är någonting som även jag står för och tror på. Bemötande är väldigt viktigt inom vården och att alla patienter ska känna sig hörda och sedda.

Kundradet

Kundrådet gav sjukhusets förmän rekommendationer inför framtiden

På tisdagen den 27.10 ordnades en workshop där kundrådets representanter och de framtida serviceområdenas överskötare och avdelningsskötare möttes. Sjukhusets personal lade stort värde vid kundrådets deltagande i workshopen. Några viktiga serviceområdesvisa punkter kom upp under dagen.

Sjukhuset bör behålla ett gott rykte, en motiverad personal och förmännen ska få personalen att ta till sig betydelsen av en äkta kundkontakt. Sjukhuset bör satsa på tvåspråkighet, ett enhetsöverskridande samarbete och utnyttjande av specialkunnandet.

Som grund för rådets önskemål ligger kundens grundbehov att bli hörd och undvikandet av onödigt förflyttande av patienter enheterna emellan. Kundrådets representanter var nöjda:

  • Vi har lärt oss mycket av varandra. Sådant här samarbete borde vi ha mera av i fortsättningen.

CamillaJärfWartiovaara

 

Camilla Järf-Wartiovaara

Kommunikationsplanerare

Vasa centralsjukhus

Kommentera/Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s