Lugnare med skrivandet under sommaren

Denna vecka och ännu nästa vecka har vi reducerad verksamhet på vår poliklinik. IT-byrån passade då på att installera nya datorer åt oss och det har varit en utmaning både för oss och för dem och de har nog fått många telefonsamtal av oss om printrar som skall installeras och program som fattas mm.

Nu under sommaren har sekreterarna på skrivsidan bortskrivet allt som legat efter och har t.o.m. hunnit hjälpa andra enheter med skrivandet också, (för när pappersjournalerna försvann har vi fått mera tid för skrivandet när man inte behöver söka och plocka i dessa journaler).

När man skriver journaltexter som man är van med går det för det mesta ganska lätt, men när man skriver åt andra enheter märker man hur svårt det kan vara. Terminologin är ju helt annan och läkarna har ju olika stilar hur de dikterar. Vissa läkare kan vara så svåra att skriva att det inte bara går, utan deras texter kan bara de sekreterare skriva som är vana med dem. Det har jag också hunnit uppleva då jag vikarierade på en annan enhet och skulle skriva en läkares diktering, det gick bara inte att skriva för det jag hörde var bara ett enda ”mumlande”, men jag fick hjälp av en annan sekreterare som var van med den läkarens dikteringssätt.

När man jobbar på sjukhuset måste man ju kunna båda inhemska språken och kunna skriva det språk läkaren dikterar, ibland dikterar läkaren även på engelska. Läkaren borde ju diktera på patientens modersmål, åtminstone epikriserna som sänds hem åt patienten, men läkaren skriver nog ganska ofta på sitt eget modersmål och patienten får då begära att få det översatt, men vi har nog också många många duktiga läkare som dikterar på patientens modersmål!

Nu skall vi bara fortsätta och njuta av den härliga sommarvärmen…

anita_bengs3

 

Anita Bengs, avd.sekreterare på inremedicinska polikliniken

Instängd i trapphuset

Personalens omklädningsrum finns i bottenvåningen dit vi går varje morgon och kväll för att byta om till sjukhusets kläder. Igår kväll efter arbetsdagens slut när jag hade bytt kläder tänkte jag pröva gå genom den nya tunneln som går mot Y-byggnaden för att komma ut. Jag hade lämnat min cykel där utanför byggnaden på morgonen och nu skulle jag åka hem. Dörren till den nya tunneln var låst, men jag öppnade ju den och den gick i lås efter mig. Problem uppstod när jag märkte att alla andra dörrar också var låsta. Jag hade nog min passagenyckel med, men den visade bara rött så ingen dörr öppnades! Jag gick upp och ner i trapporna tills jag såg ett sjukhusbiträde i en av våningarna som öppnade dörren och räddade mig. Så kan det gå om man inte går längs med den vanliga välkända rutten, men jag slapp ju ut.

Citat ur läkarjournal:

Den indirekta orsaken till olyckan var en liten man i en liten bil med en stor käft

Anita Bengs, avdelningssekreterare på inremedicinska polikliniken

Pappersjournalerna

WP_001126 journaler

Nästa vecka startar vi på vår poliklinik med journallöst.  Jag ser verkligen fram emot att inte behöva ha pappersjournaler mera, all information finns ju redan i den elektroniska journalen.

Vi har ca 140-150 patienter på vår inkommande lista varje dag. Alla journaler som finns på listan har behövts eftersom  patientens handlingar skall finnas där. Dessa kontakter kan vara både läkarbesök, sköterskebesök, undersökningar, telefontider eller brevsvar. Om patienten har en telefontid så ringer läkaren till patienten och berättar om olika svar som t.ex blodprov, röntgensvar, annat, även skötaren ringer till patienten. Fredagar brukar det vara en lite lugnare dag med mindre mottagningar. Till alla dessa kontakter dikterar läkaren eller skötaren någonting som sekreteraren sedan skall skriva, korta texter skriver de ibland själva men långa dikteringar skriver sekreteraren. Många gånger är det inte bara själva texten från besöket som dikteras utan det kan även vara diktering på remisser/konsultationer för olika undersökningar till andra enheter/sjukhus, det kan vara intyg för olika mediciner, rehabilitering och mycket annat.

Ganska ofta behöver vissa journalanteckningar skrivas fortare än andra på grund av olika orsaker, t.ex har pat en tid inbokad till någon annan läkare och utlåtandet från vårt besök behöver finnas tillhands eller så kan det vara brådskande remisser till andra inrättningar som behöver fara iväg så fort som möjligt, det kan vara läkarintyg som skall sändas vidare för bl.a dyra mediciner mm.

Det skall bli intressant att se hur det journallösa fungerar, men åtminstone kommer arbetsbördan för oss sekreterare att minska markant eftersom sökandet av journaler har tagit mycket av vår tid.

Så journalhögarna försvinner, men dikteringarna plockar vi som förr från listan från vårt elektroniska dikteringsprogram.

Med detta hoppas jag på fortsatt sommarvärme länge länge……

Citat ur patientjournal: Ibland mår patienten bättre, ibland sämre. Ibland mår hon inte alls

anita_bengs3

Anita Bengs, avdelningssekreterare på Inremedicinska polikliniken

 

Pappersjournalerna

Journaler

Varje dag är det mycket hanterande och plockande med pappersjournaler. Mycket tid går åt att söka dessa journaler som behövs vid läkarmottagningen.

När patienten har en tid inbokad till en mottagning så för arkivpersonalen journalerna automatiskt till den polikliniken. De journaler som inte finns i arkivet söker vi från en lista där man ser var journalerna borde finnas. Då ringer sekreteraren dit och begär journalen, journalen kan finnas där för att den väntar på läkarens underskrift eller så kan det vara något annat som ännu är oklart. Likadant ringer sekreterarna oss från andra polikliniker/enheter och söker efter journaler. Det gäller att hålla ordning på journalhögarna med de oskrivna dikteringarna för att hitta alla de journaler man söker efter och det är inte alltid så lätt, ibland kan dikteringarna redan ha blivit skrivna och sänts iväg och då borde ju inte journalen mera finnas kvar i den högen.

Pappersjournalerna skall “saneras”, efter att dikteringen är skriven och det betyder ju att man sätter in den senaste skrivna texten eller de senaste lab.proverna och så slänger man den gamla samt att man städar lite i journalen.

Nu har ju nog dethär ändrats ganska mycket, pappersjournalen behövs inte så mycket mera, största delen syns ju redan i den elektroniska journalen men de kommer ändå automatiskt till polikliniken när patienten har en tid inbokad.

På många polikliniker har journalerna redan lämnats bort helt och hållet och allt finns då i den elektroniska journalen.

Hos oss på medpkl väntar vi bara på att få börja med den elektroniska och få lämna bort pappersjournalen, men eftersom allt ännu inte finns elektroniskt måste det vara klart förrän vi kan börja.

Just nu är det en webbutbildning på gång för personalen angående den elektroniska journalen som skall vara utfört till hösten, så efter det tas kanske den elektroniska journalen i bruk hos oss?

Så vi fortsätter ännu och söker efter journaler till de mottagningar som vill ha dem och de som inte behöver journaler söker vi inte så aktivt efter, men man skall ju ändå försöka sätta alla lösa papper som kommer från mottagningarna in i journalen.

anita_bengs3

Hälsningar Anita Bengs, avd.sekreterare på inremedicinska polikliniken

Citat ur läkarjournalen: Smärtan kommer när patienten ligger raklång med båda benen på ryggen.

Köavkortning och väntan på ljusare tider

WP_parkering

Såhär såg det ut på sjukhusets bilparkering en morgon, då vi ännu inte fått någon snö.

Mörkt när man kommer i jobb och mörkt när man far hem. Nog är det tröttsamt med detta mörker, men litet ljusare har det nog blivit och nu då vi äntligen fick lite snö blev det mycket trevligare. Man känner sej straxt mycket piggare och mycket roligare att jobba!

På gastropolikliniken har vi haft långa köer och nu har vi i några månaders tid avkortat köerna med att göra kolonoskopier (tjocktarmsundersökningar) några kvällar och lördagar i månaden. För att kunna utföra dessa undersökningar behövs ett team av personal, bl.a av läkare, sjukskötare, steriliseringspersonal, sjukvårdsbiträde och sekreterare. Köerna har nog kortats av, men de är nog ganska långa ännu, men vi fortsätter med köavkortningen så länge vi kan.  

Väntar på våren och ljusare tider!

anita_bengs3

Anita Bengs

avdelningssekreterare på inremedicinska polikliniken

God Jul

 

WP_001132WP_001133

 

 

 

Även vi fick besök av lucia och tärnor. Både patienter och personalen fick njuta av deras vackra sång.

De gick igenom hela vår poliklinik och sjöng så vackert för oss. De sjöng även på vårt julfest som vi hade nyligen.

När vi för en stund sedan var på mat sjöng de för oss i matsalen också, så nu har man nog luciastämning som heter duga!

På gastro-polikliniken har det blivit lite förändringar tack vare vårt projekt, detta projekt håller på ännu, så det är inte klart, men syns nog redan i verksamheten. Vi har gått igenom arbetsrutinerna och gjort lite ändringar här och där. Jag går bl.a inte mera till dialysen, utan nu får jag koncentrera mej på ett ställe.

Nästa vecka har vi nog verksamhet, men sedan har vi stängt över julen.

anita_bengs3

 

 

 

 

Önskar er alla riktigt God Jul och Gott Nytt år.

Anita Bengs, avd.sekr på inremedicinska polikliniken

Telefontiden

 

På gastropolikliniken där jag jobbar har vi telefontid alla vardagar från kl 13-14. Telefontiden kan verkligen vara rätt så intensiv, åtminstone i början av veckan, telefonen ringer hela tiden och man hinner knappt göra alla ändringar förrän den ringer igen. Våra kunder ringer och vill ändra sina tider, eller så har de frågor angående den kommande gastroskopi- eller kolonoskopiundersökningen. Många som ringer och ändrar sina tider gör det på grund av att de har någon inplanerad resa eller så är det något annat som de inte kan ändra på och det är ju nog helt förståeligt. Det kan ibland vara svårt att hitta en lämplig ledig tid som vi kan erbjuda i stället, utan den nya tiden blir ofta automatiskt framflyttad. På gastro-polikliniken är telefontiden en timme och jag tror ju nog att det är tillräckligt och att alla ändå slipper fram under den timmen. Ibland ringer kunder och annullerar den kommande undersökningen eftersom de mår bra och inte har besvär mera eller så är undersökningen redan gjord på den privata sidan.

Just nu håller vi på med ett intressant projekt på vår mottagning. Vi hoppas detta leder till förbättringar för både våra kunder och oss själva. Det är roligt att det inte hela tiden rullar på som i ett ekorrhjul.

God fortsättning på den varma höst/vintern.

anita_bengs3

 

 

 

 

Anita Bengs, avdelningssekreterare på inremedicinska polikliniken och dialysavdelningen

Hösten är här

fallJaha, idag är det fredagen den 13 sept men jag skall inte vara vidskeplig, det blir säkert en bra dag för det.

Såhär vacker tavla ser man när man tittar ut genom fönstret på dialysavdelningen.

Nu har vi fått njuta av en en lång sommar och vad jag minns en varm sådan, och den bara fortsätter med den varma hösten. Vi njuter så länge det varar.

På polikliniken har vi många som är på sjukledigheter och då är det fullt upp för oss andra som är i jobb, så det vill bli lite väl tunga dagar ibland för oss alla, men vi hinner ju ändå inte sköta allt så det lär nog finnas kvar mycket arbete när de kommer tillbaka från sina sjukledigheter, förutom det vanliga rutinarbetet :)

Själv är jag ännu kvar på dialysen på förmiddagarna, men kanske det blir en förändring med det småningom eftersom det finns mycket att göra på gastropolikliniken så där borde jag hinna vara mera än vad jag nu är. 

Jag önskar er alla en god fortsättning på den ljuvliga hösten.

anita_bengs3

 

Anita Bengs, avd.sekr på inremed.pkl och dialysen

Trädgårdsfesten igår

WP_000502WP_000501WP_000495WP_000491

Igår hade sjukhuset ordnat trädgårdsfest för sina nya och gamla anställda. Vi hade tur med vädret och Big Bang bjöd på musik. Olika tävlingar ordnades och bl.a väskor delades ut åt oss. Roligt när huset ställer till med sådant.

Motoristerna kom med hoj till sjukhuset och ställde upp dem i rad och gissningstävling hade ordnats men jag hann inte se vad som skulle gissas, kanske årsmodell och körkilometrar, storlek?

anita_bengsAnita Bengs, avd.sekr på inre med.pkl och dialysen