Toimi nopeasti sydäninfarktin sattuessa – hakeudu infarktipäivystykseen

red-heart-clip-artSydänviikkoa vietetään 14.–21.4. ja samassa yhteydessä Vaasan sairaanhoitopiiri ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kehottavat pohjalaisia toimimaan nopeammin sydäninfarktioireiden ilmaantuessa. Kaksi ensimmäistä tuntia ovat ratkaisevia potilaan toipumisen kannalta.

 

– Jos henkilöllä on äkillinen sepelvaltimotukos, on toimittava välittömästi. Hoitamaton tukos voi vaurioittaa sydänlihasta ja aiheuttaa infarktin. Vaurioitunut sydänlihas ei pysty supistumaan kunnolla, ja sydämen pumppausteho heikkenee.  Myös alttius vakaviin rytmihäiriöihin lisääntyy, sanoo Kari Korpilahti, kardiologian ylilääkäri Vaasan keskussairaalasta.

 

Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireillä on ollut vuodenvaihteesta lähtien yhteinen infarktipäivystys, joka mahdollistaa nopean avun infarktipotilaille. Infarktipäivystyksen kardiologit pystyvät mihin vuorokauden aikaan ja minä viikonpäivänä tahansa avaamaan tukkeutuneen verisuonen pallolaajennuksen avulla. Paras hoitotulos saadaan, jos hoito aloitetaan kahden tunnin kuluessa siitä, kun verisuoni on tukkeutunut.  Sen vuoksi on tärkeää, että infarktioireita saanut potilas hakeutuu hoitoon niin pian kuin mahdollista.

 

– Sydäninfarktipäivystäjien aloitettua työnsä ovat infarktipotilaamme hakeutuneet hoitoon keskimäärin 1 tunnin ja 40 minuutin kuluttua oireiden alkamisesta.  Se on melko hyvä keskiarvo, mutta monella potilaalla kuitenkin ylittänyt kullanarvoisen kahden tunnin ajan, sanoo Korpilahti.

 

Sepelvaltimotukos hoidetaan avaamalla tukkeutunut verisuoni ja näin rajoitetaan kehittyvän vaurion kokoa. Suoni avataan joko laskimoon annettavalla liuotuslääkityksellä tai pallolaajennuksella, jolla suoni saadaan varmemmin auki.  Molemmissa tapauksissa tulos on sitä parempi, mitä nopeammin hoito voidaan aloittaa.

 

Jos epäilet sydäninfarktia: Äkillisesti alkavan yli viisi minuuttia kestävän kovan ylävartalon alueen kivun yllättäessä hakeudu nopeasti hoitoon. Soita hätäkeskuksen numeroon 112 vuorokaudenajasta riippumatta. Hätäkeskus lähettää paikalle ensihoitoyksikön.  Lähes kaikilla alueemme ensihoitoyksiköillä on käytettävissään ekg-laite, jonka avulla voidaan ottaa sydänfilmi potilaan kotona ja lähettää se heti päivystävän sydänlääkärin arvioitavaksi. Jos filmissä todetaan merkkejä sepelvaltimotukoksesta, tuodaan potilas heti sairaalaan pallolaajennushoitoa varten.

Avgörande reagera snabbt vid hjärtinfarkt – sök dig till infarktjouren

red-heart-clip-artI samband med hjärtveckan 1421.4 vill Vasa sjukvårdsdistrikt och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt uppmana österbottningarna att reagera snabbare vid symtom på hjärtinfarkt. De första två timmarna är avgörande för hur patienten kan återhämta sig.

 

– Den som drabbas av en plötslig koronartrombos (blodpropp i kranskärlen) bör reagera omedelbart. Obehandlad kan koronartrombosen skada hjärtmuskeln och orsaka en infarkt. En skadad hjärtmuskel kan inte sammandras ordentligt och hjärtats pumpeffekt försvagas. Benägenheten att drabbas av allvarliga rytmstörningar ökar också, säger Kari Korpilahti överläkare i kardiologi, Vasa centralsjukhus.

 

Vasa sjukvårdsdistrikt och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt upprätthåller sedan årsskiftet en gemensam hjärtinfarktjour, som gör det möjligt att snabbt hjälpa hjärtinfarktpatienter. Vilken tid på dygnet och vilken dag i veckan som helst kan infarktjourens kardiologer öppna tilltäppta blodkärl med hjälp av ballongvidgningar. Bäst vårdresultat fås om behandlingen kan inledas inom två timmar efter att blodkärlet täppts till. Det är därför av största vikt att patienter med infarktsymtom söker vård genast.

 

– Sedan hjärtinfarktjouren inledde sitt arbete har våra hjärtinfarktpatienter i medeltal sökt vård inom ungefär 1 h 40 minuter efter de första symtomen. Det är ett rätt bra medeltal, men många patienter överskrider ännu den avgörande två timmars-gränsen, säger Korpilahti.

 

Vid akut behandling av koronartrombos öppnas det tilltäppta blodkärlet och på så sätt begränsas skadan. Blodkärl öppnas antingen genom intravenös upplösningsmedicin eller med ballongvidgning, som garanterat öppnar blodkärlet. I båda fallen är resultatet bättre ju snabbare behandlingen kan inledas.

 

Om du misstänker hjärtinfarkt: Vid plötslig stark smärta i övrekroppen, som räcker längre än fem minuter, bör du söka vård så fort som möjligt. Ta kontakt med nödcentralen på 112 (24 h i dygnet), som sänder en akutvårdsenhet till platsen. Nästan alla akutvårdsenheter i vårt område har en ekg-apparat, med vilken hjärtfilm kan tas i patientens hem och sändas direkt till dejourerande hjärtläkare. Om tecken på koronartrombos kan konstateras, transporteras patienten omedelbart till närmaste sjukhus för ballongvidgning.