Skenbara samband

Jag tycker att det är intressant hur våra huvuden fungerar. För att förstå vår omvärld söker vi ju ofta efter regelbundenheter i det vi iakttar. Samtidigt är vi ju inte alltid riktigt vetenskapliga då vi gör observationerna. Vetenskapsmannen strävar till att använda objektiva mätinstrument, ex. linjalen som kan ordna föremål enligt deras längd. Min teori är att människan i början placerar observationer på en skala, men att man efterhand blir mera benägen att kategorisera istället. Den här förändringen sker då vi värderar utfallet. Ex. kan en fiskare kassera den del av fångsten som inte uppfyller ett längdkriterium. Den kategoriseringen (godkända/icke godkända) är lätt att göra vetenskapligt. Även statistik över olika fiskevatten är lätt att göra vetenskapligt, och fiskaren kan på så sätt utarbeta ett effektivt sätt att uppnå sina mål, nämligen att få mycket fisk.

Om fiskaren en dag blir överraskad av en storm och nästan stryker med, så finns det en stor risk att det färgar hans bedömning av fiskevattnen i framtiden. Jag vet att människan är benägen att låta dylika saker: riskerna, hoten och problemen, väga för tungt i bedömningen. Fiskaren kanske undviker de bästa fiskevattnen trots att de är det effektivaste sättet för honom att uppnå sitt mål, nämligen att få mycket fisk. Ett sätt att undvika sådana detta är att sluta kategoriskt bedöma situationer då observationen inte är vetenskaplig.

Det är lätt för vem som helst att se att vågor rör sig i vindens riktning och att varje våg har en egen bredd. Faktum är däremot att en noggrann och vetenskaplig undersökning av vågorna lär oss att vattnet inte rör på sig nästan alls, och att en bred våg egentligen består av många cirkulära vågor bredvid varandra. Om vi iakttar ett flöte som gungar på vattnet ser vi ju att det endast är kraften som färdas framåt, medan vattnet står ganska stilla. Vi kan också se att en våg kan runda en pir, istället för att bara fortsätta rakt framåt då de rullar in i en hamn. Då man står där på piren, och ser vågen som man så uppenbart uppfattat som EN våg svänga runt hörnet, så måste man revidera sin uppfattning och konstatera att varje ny punkt i en vågs rörelse blir en ny cirkulär våg. Därför kan vågen svänga runt hörnet. Därför kan vågen röra sig trots att vattnet står stilla; det möjliggör att kraften kan förflyttas.

På samma sätt upprätthåller vi vissa dåliga vanor i livet. Genom att agera på skenbara samband mellan olika händelser och genom att låta oönskade krafter ta sig framåt. Då problemen stjäl vår uppmärksamhet undgår det oss lätt att varje ögonblick är en ny början, med en fullständig möjlighet att ändra på vanorna.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenv%C3%A5gor

anders_englund  Mvh, Anders Englund, psykolog

Hyvillä mielin

The Vaasa ACT Project:in pilottivaihe on päättynyt, ja nyt asetetaan rima vähän korkeammalle. Keskussairaala on aloittanut yhteistyössä Pohjanmaan Liiton kanssa hankkeen, jota on osittain rahoittanut Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeen nimi on ”Hyvillä mielin”, ja se on julkiselle sektorille oiva kouluttamismahdollisuus.

Minun nimeni on Anders Englund ja toimin hankkeessa kouluttajana ja ohjaajana. Tarjoan ammattilaisille julkisella sektorilla koulutuksen hyväksymis- ja omistautumisterapiassa (ACT). Koulutus on ilmainen ja ilmoittautuminen tapahtuu puhelimitse (040-4872351) tai s-postitse (anders.englund@vshp.fi). Ennen ilmoittautumista on hyvä selvittää seuraavat asiat:

 • Onko teillä sopivaa tilaa koulutuksen järjestämiseen, vai järjestetäänkö se keskussairaalalla?
 • Montako osallistujaa teidän työpaikaltanne tulee mukaan? Jos osallistujia on vähemmän kuin 10: olisiko jotakin toista toimipaikkaa, missä tehdään samankaltaista töitä ja jonka henkilökunta voisi myös osallistua koulutukseen?
 • Onhan työntekijöillä varmasti mahdollisuus osallistua kaikkiin teoria- (2 x 4h) ja ohjaustilanteisiin (noin 10 x 1,5h)?

ACT lyhyesti

Me ihmiset kohtaamme haasteet usein ongelmanratkaisun avulla. Evoluution aikana meidän aivomme ovat oppineet soveltamaan aikaisempia ratkaisumalleja uusiin ongelmiin. Ikään kuin haukka, joka heti näkee parven heikoimman yksilön, me näemme usein, mikä tulevaisuudessa voi mennä pieleen, ja pystymme näin ollen ennakoimaan sen.  Me pystymme myös väärinkäyttämään tätä. Joskus ongelmiin keskitytään niin paljon, että koko parvi menee meiltä ohi. Toteamme 72-, 50-, 32- tai 16-vuotiaana, että nyt on liian myöhäistä. ”Miksi en ollut rohkeampi, anteliaampi ja huolehtivampi?”, kysymme itseltämme murehtiessamme menneisyyttä. Huomaamme, että (ongelman)ratkaisu on vienyt meidät kauemmaksi elämästä. Voisikin sanoa, että ratkaisusta on tullut uusi ongelma.

On todettu, että ACT auttaa ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa käsittämään haasteita toisella tavalla. ACT auttaa ihmisiä, jotta kriisit ja haasteet toisivat heitä lähemmäs omia arvojaan eikä kauemmaksi niistä.

anders_englund

Yst. terv.,

Anders Englund, psykologi.

På gott humör

Blogginlägg

ACT Projektet har nu vuxit ur sina barnkläder och tagit steget in i vuxenvärlden. I samarbete med Österbottens Förbund har Centralsjukhuset startat ett projekt som till en viss del är finansierat av Europeiska Regionens Utvecklingsfond (ERUF). Projektet heter ”På gott humör” och kommer innebära en stor utbildningsmöjlighet för den offentliga sektorn.

Mitt namn är Anders Englund och inom projektet ansvarar jag för utbildning och handledning av yrkesmänniskor inom offentliga sektorn i metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Utbildningen är gratis för deltagarna och man anmäler sig genom att ta kontakt med mig per telefon (040 4872351) eller e-post (anders.englund@vshp.fi). Före anmälningen bör du tänka på följande saker:

 • Finns det ett passligt utrymme där ni kan ta emot mig, eller skall utbildningen ske i Centralsjukhusets utrymmen?
 • Hur många deltagare blir ni från er arbetsplats? Ifall ni är färre än 10; finns det någon annan verksamhet som har liknande arbete, som kunde erbjudas utbildningen samtidigt som ni?
 • Är det praktiskt möjligt att arrangera så att deltagarna med säkerhet kan delta i hela utbildningen som omfattar 2 x 4 h teori + ca 10 x 1,5 h handledning?

ACT i korthet

Vi människor är experter på att reagera på utmaningar genom att lösa problem. Evolutionen har tränat hjärnan att tillämpa olika lösningsmönster på nya problem för att komma vidare. På samma sätt som en höks hjärna är tränat att hitta det svagaste bytet i en flock, så ser vi automatiskt var en lösning kommer fallera, och kan åtgärda det.

Vi människor kan också missbruka det här, eftersom vi ibland blir så besatta med att lösa problem att vi låter hela flocken gå oss förbi. Vi vaknar upp då vi är 72 år gamla, eller 50, 32 eller 16. ”Varför var jag inte mera våghalsig, mera omtänksam och generös?”, frågar vi oss i våra melankoliska stunder då vi ångrar och ältar, medan vi konstaterar att det nu är för sent för att göra någonting åt det. Det blir uppenbart att (problem)lösningen har fört oss längre bort från vårt eget liv. Man kan säga att lösningen har blivit det nya problemet.

ACT hjälper bevisligen människor i mycket olika livssituationer att hantera utmaningar på ett annat sätt. ACT hjälper människor att låta kriser och utmaningar föra dem närmare deras egna värderingar, istället för längre bort.

anders_englund

Mvh., Anders Englund, psykolog

Kurs i värderingsfokuserad livsfilosofi; ACT vid Öppna Universitetet

Hej,

Den 13.9. drar min kurs igång vid Öppna Universitetet i Vasa. Den kommer behandla filosofin bakom mitt terapiarbete med patienter vid psykiatriska polikliniken. Förhoppningsvis kommer deltagarna bestå av människor från gymnasie- till pensionsåldern och såväl professionella som vanliga dödliga.

Kom på min kurs, och lär dig något du helt säkert aldrig glömmer!
Kursen heter ”hösten-13/utvecklingspsykologi: Introduktion till Acceptansbaserad psykoterapi”

Kursen sker på två fredagkvällar och två lördagar (13.-14. och 20.-21.9.2013.).

Anmälan sker via Öppna Universitetets sida: https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/ och anmälningen sker senast imorgon :)

Introduktion till acceptansbaserad psykoterapi

Forskningsplanens framsteg / Advances of my research plan

Nu har jag träffat min forskningsgrupp vid Jyväskylä universitet (ACT forskningens hjärta i Finland) och presenterat min forskningsplan. Det var en mycket positiv upplevelse och jag är peppad att fortsätta jobba med de här sakerna på eget håll i Vasa. Trots att forskningsgruppen inte lyckades hitta några hål i mina planer och teorier (trots modiga försök) fick jag flera nya synvinklar och kommer fortsätta slipa på planen fram tills juni då den måste skickas in för etiskt godkännande. Forskningprojekt måste nämligen alltid få ett etiskt godkännande av en grupp människor som vanligtvis är mycket noggranna och samvetsgranna arbetstagare. Före det hoppas jag med min fina plan få lockat med de tänkta handledarna till projektet. Vi får se hur utmanande det projektet visar sig vara :)

Filt

 

 

Med vänlig hälsning,

Anders Englund, psykolog.

 

Having now met my research group in the University of Jyväskylä (the heart of the finnish ACT reseach) and presented my research plan, I am very excited to return to Vaasa and continue working on the project. Although the group did not succeed in trying to find holes in my plans and theories (in spite of many a brave attempt), I did get a lot of new points of view. I am sure to incorporate them into the plan as soon as possible. In Juneit must all be done, since I aim to submit the plan for ethical approval, which takes a couple of months. Until then I will be trying to convince my perspective supervisors that my project is worth taking part in. We’ll see how difficult a task that proves to be :)

Filt

 

 

Best regards,

Anders Englund, psychologist.

A good day for ACT

Today I’ve presented my plans for The Vaasa ACT Project (mentioned on the 26.11.2012) to key persons in the organization. The commitment of these few (five) will ensure the work force that the project will base its plans on and the patients who will participate in the therapies. It seemed my presentation really struck a chord with the group, and that similar ideas have been brewing for some time. I’ve gotten a preliminary green light and will continue my work as following:

 1. Create study group for therapists working at Vaasa Central Hospital
 2. Tell people at Healthcare Centers about ACT and our project
 3. Continue planning a possible university course in Vaasa, it will cover the basics of ACT
 4. Organize a series of lectures on ACT by a very knowledgeable lecturer
 5. Commence data collection and analysis

Today I’m really happy!

Best regards,

Anders Englund, Psychologist

.

.

Idag har jag presenterat mina planer för The Vaasa ACT Project (nämnt den 26.11.2012) till nyckelpersoner i organisationen. Deras stöd kommer garantera personalen och patientunderlaget som krävs för att projektet kan förverkligas. Presentationen fick ett mycket gott bemötande och det verkar som om flera av personerna har haft liknande idéer i åtanke under en lång tid. Jag har fått ett preliminärt grönt ljus och kommer fortsätta planerna enligt följande:

 1. Starta en studiecirkel for terapeuter vid Vasa Centralsjukhus
 2. Presentera ACT och projektet för Hälsovårdscentralerna
 3. Fortsätta planera en möjlig universitetskurs i Vasa, den skulle behandla grunderna inom ACT
 4. Organisera en föreläsningsserie om ACT med en mycket kunnig föreläsare
 5. Inleda datainsamling och analys

Idag är jag jätteglad!

Med vänlig hälsning,

Anders Englund, Psykolog

The Vasa ACT Project

Hej!

Jag heter Anders Englund och jobbar som psykolog vid Vasa Centralsjukhus.

Jag förbereder som bäst ett forskningprojekt som kommer innefatta användningen av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) hos ett visst urval patienter inom den psykiatriska öppenvården. Målet är att rekrytera 20 terapeuter och 60 patienter till projektet, vars datainsamling startar våren 2013. Datainsamlingen sker helt och hållet inom ramen för Vasa Centralsjukhus’ normala verksamhet, medan forsknings- och analysarbetet sker i samarbete med Jyväskylä Universitet. Ta gärna kontakt med mig (anders.englund@vshp.fi) ifall du är intresserad av att involvera dig i det här projektet. Som samarbetspartner kan du vara allt från gradu-skribent till forskningshandledare :)

.

.

Med vänlig hälsning,

Anders Englund, Psykolog

 

Fortsätt läsa