Varför inte jag?

i_goda_hander

Varför inte jag? Ja, varför inte jag? En och annan som jag mött i olika sjukrum har ställt frågan. Den frågan har inget svar. Inte heller har jag uppfattat frågan som krävande ett svar. Frågeställaren vet att det är en fråga som vänder tillbaka likt en bumerang.

Varför inte jag? De flesta sjukdomar har många drabbade. Sjukhusets korridorer vimlar av andra sjuka. Bäddavdelningar och polikliniker befolkas av andra i samma situation.

Varför jag? Lika många, om inte fler, ställer den frågan. Inte heller den frågan har något svar. Men den frågan är krävande, vill ha ett svar. Frågeställaren vill bli hörd med sin fråga.

Sjukdomen ställer många frågor. En del får svar, andra inte. Inom vården gör vi vårt bästa för att besvara dem. Men också på den vårdande sidan kommer vi till korta. Livet är på alla sidor fyllt av frågor.

Till frågeställarna sällar sig ledarskribenten i Vasabladet (27.11.2013). ”Vem vill inte själv bli räddad? Vem griper inte minsta halmstrå?” Frågor som ställda direkt ur en sjuksäng. Frågor som finns med i personalens mångahanda sysslor. Frågor som finns med när sjukvårdsdistriktets förtroendevalda sammanträder.

Frågorna som flimrat förbi är också sjukhusprästens. Ibland har jag svar som räcker för mig själv, ibland kan de hjälpa någon annan. Många gånger lägrar sig tystnaden då frågan klingat ut. Också där de obesvarade frågorna lämnar kvar fortsätter den goda vården.

Frågor och svar kommer och går. I goda händer (Hyvässä hoidossa) gäller fortsättningsvis inom vårt sjukvårdsdistrikt. Under den devisen kan jag gå ut i mitt uppdrag eftersom min syn är att allt är i Guds händer.

rose-maj_frimanGod advent önskar

Rose-Maj Friman
sjukhuspräst

Kvällen då det var nära

palonsammuttajat

Det är kväll på intensivvårdsavdelningen den nittonde juni 2013. Det är ganska lugnt, även om tre av patienterna på avdelningen är kopplade till respiratorer och två personer genomgår en hemodiafiltrering. Riina, den dejourerande läkaren, förbereder sig på att åka hem för kvällen. Förutom hon är nio personer på jobb.

Saara, en av avdelningens sjukskötare, upptäcker plötsligt att ett av rummen på avdelningen är fyllt av svart, giftig plaströk. Rummet, där en sköljmaskin har börjat ryka, är tomt, men elden kan inte vara långt borta. Hon meddelar snabbt Riina och de andra på avdelningen om situationen och ringer till den tekniska jouren. Riina ringer samtidigt till nödcentralen och börjar sedan leda arbetet med att evakuera patienterna från avdelningen. En annan sjuksköterska, Riikka, ringer akutpolikliniken och ber dem om hjälp. Sedan går allt i snabb takt.

– Vi jobbade som ett verkligt bra team, säger den ansvariga sjukskötaren Johanna efteråt.  Vi handlade instinktivt men vi jobbade ändå tillsammans under Riinas ledning.

Niina lyfter brandsläckaren från väggen då hon hör att Saara ropar att det brinner. Hon drar sprinten ur brandsläckaren och hinner tänka: undrar om det blir väldigt rörigt nu innan hon tömmer brandsläckarens innehåll på den brinnande maskinen i det rökfyllda rummet.

Ambulansen anländer till platsen och Solveig, instrumentvårdaren, visar ambulanspersonalen brandslangen och de sprutar in vatten i rummet.

Samtidigt som branden har släckts har resten av personalen jobbat med att evakuera patienter och anhöriga från avdelningen. En av patienterna som genomgått hemodiafiltreringen hann kopplas lös innan brandkåren meddelade att situationen var under kontroll och att evakueringen kunde avslutas.

Ambulanspersonalen mätte Niinas kolmonoxidnivå. Hon hade andats in rök medan hon släckte branden och måste få syrgasbehandling.

Pris till vardagshjältarna

Alla i personalen som jobbade på intensivvårdsavdelningen den nittonde juni har genomgått den säkerhetsutbildning som sjukhuset arrangerar i samarbete med SPEK sedan 2006. Varje år genomgår cirka tusen av sjukhusets personal utbildningen.

– Att det gick så här bra visar att det spelar en roll hur vi agerar, det spelar en roll att vi övar och lär oss hur man skall bete sig i en krissituation. Också på det här sättet kan sjukhuset rädda liv, säger förvaltningsdirektör Olle Gull, i samband med att personalen som stoppade brandutvecklingen prisbelönas för sin insats 5.9.2013.

Ocskå Reijo Malkamäki, regiondirektör för SPEK, påpekar vikten av personalens insats:

– Man har bara några minuter på sig. Personalen gjorde som de hade lärt sig. Om man inte gör någonting innan brandkåren är på plats kan det gå illa.

Också försäkringsbolaget LähiTapiola ville tacka och premiera personalen för sina insatser kvällen då det kunde ha gått på tok.

– På sjukhuset har personalen jobbat bra och målmedvetet med att förutse och förebygga olyckor. Den här kvällen kunde personskador, tack vare personalen, undvikas på ett exemplariskt sätt, säger Jarno Puutio, som representerar försäkringsbolaget vid prisutdelningstillfället.

Simon Ventus, kommunikationsplanerare

Simon Ventus

Ilta, jolloin katastrofi oli lähellä

palonsammuttajat

On ilta teho-osastolla 19. kesäkuuta 2013. Tunnelma on rauhallinen, vaikka osaston kolme potilasta onkin kytkettynä hengityslaitteeseen ja kahdella potilaalla on meneillään hemodiafiltraatiohoito. Riina, päivystävä lääkäri, valmistautuu lähtemään siltä illalta kotiin. Riinan lisäksi osastolla on sillä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Saara, yksi osaston sairaanhoitajista, huomaa yhtäkkiä, että yksi osaston huoneista on täynnä mustaa ja myrkyllistä muovinkäryä. Huone, jossa huuhtelulaite on alkanut savuta, on tyhjä, mutta tulipalo ei ole kaukana. Saara ilmoittaa tilanteesta nopeasti Riinalle ja muille osastolla työskenteleville ja soittaa tekniseen päivystykseen. Riina soittaa samaan aikaan hätäkeskukseen ja aloittaa potilaiden evakuoimisen. Toinen sairaanhoitaja Riikka soittaa päivystyspoliklinikalle ja pyytää apua. Sitten tapahtumat etenevät vauhdilla.

– Teimme työtä todella hyvässä tiimihengessä, sanoo vastaava sairaanhoitaja Johanna jälkikäteen. Toimimme vaistomaisesti mutta samalla työskentelimme yhdessä Riinan johdolla.

Niina nappaa seinältä sammuttimen kuullessaan Saaran huutavan, että huoneessa palaa. Niina poistaa sammuttimesta sokan ja ehtii ajatella tuleekohan tästä kauhea sotku ennen kuin tyhjentää sammuttimen sisällön päin palavaa laitetta savun täyttämässä huoneessa.

Ambulanssi saapuu paikalle ja Solveig, välinehuoltaja, osoittaa ambulanssimiehille paloletkun, jolla he sitten suihkuttavat huoneeseen vettä.

Samalla, kun paloa sammutetaan, muut työntekijät evakuoivat potilaita ja omaisia osastolta. Yksi hemodiafiltraatiohoidossa ollut potilas on ehditty irrottaa laitteesta ennen kuin palokunta ilmoittaa tilanteen olevan hallinnassa ja että potilaiden evakuointi voidaan keskeyttää.

Ambulanssimiehet mittaavat Niinan hiilimonoksiditason. Hän on hengittänyt savua sammuttaessaan paloa ja saa sen vuoksi happihoitoa.

Arkipäivän sankarit palkittiin

Kaikki tehohoidon osastolla 19. kesäkuuta työskennelleet olivat osallistuneet turvallisuuskoulutukseen, jota sairaala on järjestänyt yhdessä SPEK:in kanssa vuodesta 2006. Joka vuosi koulutuksen läpikäy noin tuhat henkilökunnan edustajaa.

– Tässä kävi hyvin, mikä osoittaa, että toimintatavoilla, harjoittelulla ja kriisitilanteissa toimimisen opettelulla on todellakin väliä. Myös tällä tavalla sairaala voi pelastaa henkiä, sanoo hallintojohtaja Olle Gull palkitsemistilaisuuden yhteydessä; tulipalon kehittymisen keskeyttäneet työntekijät palkittiin panoksestaan 5. syyskuuta 2013.

Myös Reijo Malkamäki, SPEK:in aluejohtaja, muistuttaa osallistumisen tärkeydestä:

– Aikaa on vain muutamia minuutteja. Henkilökunta teki juuri niin kuin heille oli opetettu. Jos ennen palokunnan tuloa ei toimita, voi käydä huonosti.

Vakuutusyhtiö LähiTapiolakin halusi kiittää ja palkita työntekijät panoksestaan iltana, jolloin olisi voinut käydä hullusti.

– Sairaalassa henkilökunta on työskennellyt hyvin ja päämäärätietoisesti onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Tuona iltana henkilövahingoilta vältyttiin, kiitos esimerkillisellä tavalla toimineen henkilökunnan, sanoo Jarno Puutio, joka edusti palkitsemistilaisuudessa vakuutusyhtiötä.

Simon Ventus, viestintasunnittelija

Simon Ventus

Kvalitetssäkring genom ballongfotboll?

Förra veckan arrangerade kommunikationen vid Vasa centralsjukhus sin årliga Tyky-dag. På dagen deltog hela kommunikationspersonalen och kommunikationens förman förvaltningsdirektör Olle Gull.

I väntan på sin tur kan man njuta av solen.

I väntan på sin tur kan man njuta av solen.

Dagen inleddes med en palaver där vi diskuterade revisionsnämndens och auditörernas kommentarer på vår verksamhet. Auditörerna granskar hela sjukhusets verksamhet vart tredje år, och också den här gången uppfyllde sjukhuset Qualitors krav och fick förnyat SHQS-certifikat. SHQS är ett kvalitetssäkringsprogram, som är framtaget specifikt för social- och hälsovårdstjänster.

Med den positiva responsen, auditörerna gett, och de goda förbättringsförslagen som grund fortsatte dagen med minigolf. Förmannen Gull visade än en gång att gammal är äldst och vann resten av tyky-dagsdeltagarna med tioslags marginal.

Olle Gull vann minigolfen med klar marginal.

Olle Gull vann minigolfen med klar marginal.

Efter minigolf i strålande sol åt vi en utsökt lunch på en av Vasas segelföreningars restauranger och avrundade lunchpausen med varsin glass på bryggan i inre hamnen. Vi konstaterade att Vasa är en mycket behaglig stad att jobba i, speciellt sommartid, inte minst med tanke på närheten till vattnet.

Målen är en bisak när huvudsaken är att tackla sin motståndare.

Målen är en bisak när huvudsaken är att tackla sin motståndare.

Kommunikationens tyky-dag fortsatte i idrottens tecken med en annorlunda slags fotbollsmatch. Iklädda stora uppblåsta ballonger, sprang vi oss svettiga på stadens allaktivitetsplan. Matchen var såtillvida annorlunda att huvudsaken inte var att göra mål utan att tackla sina motståndare. På grund av ballongerna var tacklingarna inte smärtsamma utan varje fall och klumpiga försök att kravla sig upp på fötter igen, utlöste gemensamma skrattsalvor.

Efter matchen var de hårda tacklingarna glömda.

Efter matchen var de hårda tacklingarna glömda.

Tyky-dagar som den här är inte särskilt produktiva jämfört med vanliga arbetsdagar. Men de fyller en viktig funktion genom att de bygger gruppanda och ger förmannen och de anställda en möjlighet att umgås och diskutera på ett annat plan än vad vardagen erbjuder. Och en fungerande grupp med god arbetsanda leder i sin tur kanske till ökad produktivitet och ännu högre kvalitet på de produkter och tjänster som vi på kommunikationsavdelningen producerar. Om inte annat var dagen mycket underhållande med många skratt.

Simon Ventus

Simon Ventus, kommunikationsplanerare

Kumipallossa laatu tiivistyy

Viime viikolla Vaasan keskussairaalan viestintäosasto vietti vuosittaista tykypäiväänsä. Päivän ohjelmaan osallistuivat koko viestinnän poppoo sekä viestintäosaston esimies, hallintojohtaja Olle Gull.

I väntan på sin tur kan man njuta av solen.

Omaa vuoroa odotellessa voi nauttia auringosta.

Päivä alkoi palaverilla, jossa kävimme läpi tarkastuslautakunnan ja auditoijien antamia kommentteja toiminnastamme. Auditoijat tarkastelevat koko sairaalan toimintaa joka kolmas vuosi, ja myös tällä kertaa sairaala täytti Qualitorin vaatimukset ja sai näin ollen SHQS-sertifikaatin. SHQS on laatuohjelma, joka on kehitetty erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluille.

Auditoijien antaman positiivisen palautteen ja hyvien parannusehdotusten myötä päivä jatkui minigolfilla. Esimies Gull osoitti iän tuoman kokemuksen olevan valttia ja voitti muut tykyläiset varmoin ottein.

Olle Gull vann minigolfen med klar marginal.

Olle Gull voitti selkein pistein minigolfin.

Minigolfailun jälkeen nautimme erinomaisen lounaan yhdessä Vaasan purjehdusseuran ravintoloista ja auringon porottaessa herkuttelimme vielä jäätelöllä sisäsataman laiturilla. Totesimme yhteistuumin, että Vaasassa on mukava työskennellä – erityisesti kesällä – eikä vähiten kimaltelevan meren läheisyyden vuoksi.

Målen är en bisak när huvudsaken är att tackla sin motståndare.

Maalinteko on sivuseikka kun taklaaminen on pääasia.

Viestinnän tykypäivä jatkui liikunnan parissa hieman tavallisesta poikkeavalla jalkapallo-ottelulla. Kaupungin monitoimiviheriöllä ahtauduimme suurten, ilmalla täytettyjen kumipallojen sisään ja kirmasimme hiki otsalla pitkin jalkapallokenttää. Ottelu erosi tavallisesta jalkapallo-ottelusta ainakin siinä, että pääasia ei ollut tehdä maaleja vaan taklata vastapuolen pelaajia. Ja mikä parasta, kumipallojen ansiosta taklaukset eivät aiheuttaneet mustelmia tai kipua. Sen sijaan jokainen kaatuminen ja kömpelö yritys päästä kumipallon kanssa takaisin jaloilleen sai aikaan yhteisen naurunremakan.

Efter matchen var de hårda tacklingarna glömda.

Ottelun jälkeen kovat taklaukset unohtuivat pian.

Tämänkaltaiset tykypäivät eivät ole järin tuottavia verrattuna tavallisiin työpäiviin. Tykypäivillä on kuitenkin tärkeä merkitys yhteishengen rakentajana, ja samalla ne tarjoavat esimiehille ja alaisille mahdollisuuden olla tekemisissä ja keskustella aivan eri tasolla kuin tavallisessa arjessa. Toimiva työporukka ja hyvä yhteishenki vuorostaan kenties lisäävät tuottavuutta ja johtavat yhä parempaan laatuun tuotteissa ja palveluissa, joita me viestinnässä tuotamme. Jos ei muuta, niin ainakin saimme viettää todella mukavan päivän ja nauraa vatsamme kipeäksi.

Simon Ventus

Simon Ventus, viestintäsuunnittelija

Energiatehokas uudisrakennus Suomen energiakaupungissa

Y-byggnaden

Uudessa Y-rakennuksessa asennetaan parhaillaan kiinteää kalustusta. Lattiat ja seinät saavat värikkäät pinnat, ja rakennuksen kuuteen kerrokseen vedetään johtoja, joiden pituus lasketaan kilometreissä.

Y-rakennuksen katolta näkee, miten lähellä merta sairaala-alue oikein sijaitseekaan. Horisontissa häämöttää maamerkiksi muodostunut tuulivoimala. Voimalan voi nähdä Vaasan seudun vasta saaneen tunnustuksen symbolina: päivän Pohjalaisesta ja Vasabladetista saimme lukea, että Vaasan kaupunki on saanut innovatiivisen kaupungin statuksen ja että alueen energiaklusteri alkaa kehittää koko maan energiaosaamista.

Senkin vuoksi sopii hyvin, että Vaasan keskussairaalan uudesta Y-rakennuksesta tehdään energiatehokas ja toimintavarma erikoistilanteissakin. Energiatehokkuuden huomaa muun muassa siitä, että valaistus muuttuu automaattisesti, jos huoneessa on joku sekä sen mukaan, miten paljon auringonvaloa paistaa sisään suurista ikkunoista.

Tykkää sairaalan Facebook-sivusta ja seuraa, miten Y-rakennus etenee!

Simon Ventus

Simon Ventus,
Viestintäsuunnittelija

Energieffektivt nybygge i Finlands energistad

Y-byggnadenI den nya Y-byggnaden installeras som bäst fast inredning, golven och väggarna får färglada ytor och olika slags kablar, som kan räknas i kilometer, dras till rätt ställen i byggnadens sex våningar.

Från Y-byggnadens tak kan man se hur nära havet sjukhusområdet verkligen ligger. I horisonten kan man skönja det kännspaka vindkraftverket. Kraftverket kanske kan ses som en symbol för det erkännande Vasaregionen nyligen fått. I dagens upplagor av Vasabladet och Pohjalainen kan man läsa att Vasa stad har fått specialstatus som innovativ stad och att regionens energikluster skall utveckla energikunnandet för hela landet.

Med tanke på det, passar det ju utmärkt att Vasa centralsjukhus nya Y-byggnad byggs för att vara energieffektivt och driftssäkert. Energieffektiviteten kommer bland annat att märkas genom att belysningen justeras automatiskt om någon befinner sig i rummet samt beroende på hur mycket solljus som kommer in genom de stora fönstren.

Gilla sjukhusets facebook-sida och följ hur Y-byggnaden utvecklas!

Simon Ventus

Simon Ventus,
Kommunikationsplanerare

Vasa centralsjukhus lediga jobb hittas nu på Facebook

Att bli en av medarbetarna på Vasa centralsjukhus har aldrig varit så här enkelt. Nu kan du nämligen både läsa om alla våra lediga jobb och söka det som passar dig på sjukhusets Facebook-sida.

Du hittar jobben på vår Facebook-sida genom att klicka på undersidan som heter Jobb | Työpaikat. På undersidan kan du söka efter jobb, eller bläddra i listan med de lediga jobb som erbjuds just nu. Kanske det finns ett jobb för dig hos oss i Vasa.

ensihoitoPå Vasa centralsjukhus arbetar cirka 2 400 yrkespersoner inom olika branscher med patientvård eller i arbeten som stöder vårdarbetet. Vårdpersonalen med sina 1 369 personer utgör den största yrkesgruppen vid sjukhuset. Antalet läkare är 203 personer. Sjukhuset söker kontinuerligt nya medarbetare – kanske du vill bli en av oss?

Rekommendera jobb åt en vän

Om du ser ett jobb som skulle passa perfekt åt en av dina vänner, kan du nu enkelt skicka jobbannonsen till din kompis. Du kan dela annonsen på Facebook, skicka ett mail eller sprida informationen i dina nätverk på LinkedIn eller Twitter. Du kan alltså hjälpa dina vänner hitta sina drömjobb!

På Vasa centralsjukhus jobbar redan över 2400 personer. Kanske du vill bli en av oss? Gå in på vår Facebook-sida och se vilket jobb du passar bäst för!

 

simon_ventus

 

 

 

 

Simon Ventus, kommunikationsplanerare

Vaasan keskussairaalan avoimet työpaikat ovat nyt Facebookissa

Vaasan keskussairaalan työntekijäksi hakeutuminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Facebook-sivullamme on nyt nimittäin mahdollista nähdä kaikki avoimet työpaikkamme ja myös hakea siihen kaikista sopivimpaan.

Työpaikat on sijoitettu Facebook-sivullamme Jobb | Työpaikat -nimiselle alasivulle. Alasivulla voi jättää hakemuksen tai vain selata kaikkia vapaana olevia paikkoja. Voi olla, että löydät juuri sinulle omimman paikan täältä Vaasasta.

ensihoitoVaasan keskussairaalassa työskentelee noin 2400 henkilöä eri aloilla potilaiden hoidon ja tukitoimintojen parissa. 1369 työntekijästä koostuva hoitohenkilökunta muodostaa sairaalan suurimman ammattiryhmän. Heistä 203 on lääkäreitä. Sairaala etsii jatkuvasti uusia työntekijöitä – mikset sinäkin liittyisi joukkoomme?

Suosittele työpaikka kaverille

Jos huomaat sivuillamme kaverillesi sopivan työpaikan, voit lähettää ilmoituksen paikasta suoraan hänelle. Työpaikkailmoituksiamme voi nimittäin nyt jakaa Facebookissa, lähettää sähköpostilla tai levittää LinkedInissä ja Twitterissä. Voit siis auttaa kaveriasi löytämään unelmatyön!

Keskussairaalassa työskentelee jo 2400 henkilöä. Ehkä myös sinä löydät paikan meiltä! Käy Facebook-sivullamme katsomassa, mikä paikka sopii sinulle parhaiten.

simon_ventus

Simon Ventus, kommunikationsplanerare

Koulutuspäivä 15.5. | Utbildningsdag 15.5

blog-banner

Ymmärrä paremmin tunne-elämän epävakaudesta kärsiviä
Öka din praktiska och professionella förståelse för personer med borderline
Ilmoittautuminen | Anmälan
Anmälning till utbildningen via sjukhusets utbildningskalender. För externa anmälningar krävs registrering (bara en gång). Anvisningar på vår webbsida. Sista anmälningsdag 8.5.2013. Välkommen!
Kurssi-ilmoittautumiset tehdään Vaasan keskussairaalan koulutuskalenterin kautta. VKS:n ulkopuolisen ilmoittautujan tulee ensin rekisteröityä käyttäjäksi (vain kerran). Ohjeet löytyvät www-sivuiltamme. Ilmoittautuminen viimeistään 8.5.2013.
Ohjelma | Program
8.30-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi / Anmälning och morgonkaffe
9.00-9.15 Päivän avaus / Dagen öppnas
9.15-10.15 Nya neuropsykologiska fynd vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning. Psykiater och professor i medicinsk psykologi Åsa Nilsonne, Karolinska Institutet
10.15-10.30 Tauko / Paus
10.30-11.30 Hur kan vi hjälpa våra patienter? Psykiater och professor i medicinsk psykologi Åsa Nilsonne, Karolinska Institutet
11.30-12.30 Lounas / Lunch
12.30-13.30 Dialektisen käyttäytymisterapian käytännön menetelmät erilaisten psykiatristen häiriöiden hoidossa. Psykoterapeutti Teemu Ryhänen
13.30-14.00 Kahvi / Kaffe
14.00-15.00 Dialektisen käyttäytymisterapian käytännön menetelmät erilaisten psykiatristen häiriöiden hoidossa. Psykoterapeutti Teemu Ryhänen
15.00-15.30 Keskustelu ja yhteenveto / Diskussion och sammanfattning
Luennoitsijat | Talare
Foto: Ulla Montan

Foto: Ulla Montan

Åsa Nilsonne

Åsa Nilsonne är psykiater och professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, dessutom är hon deckarförfattare. Nilsonne är en av de ledande experterna i Norden inom dialektisk beteendeterapi. DBT är en terapiform som är en av grundpelarna i den förnyelseprocess som pågår inom den psykiatriska vården vid Vasa centralsjukhus.

Inom ämnet har Nilsonne tillsammans med Anna Kåver skrivit succéböckerna Vem är det som bestämmer i ditt liv? och Att leva ett liv, inte vinna ett krig. För allmänheten är Nilsonne troligen mer känd som deckarförfattare. Hon har skrivit fem romaner om Monika Pedersens professionella utveckling som polis. Bland dem finns den prisbelönta boken Kyskhetsbältet.

Åsa Nilsonne on psykiatri ja lääketieteellisen psykologian professori Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa. Lisäksi hän on dekkarikirjailija. Nilsonne on yksi Pohjoismaiden johtavista asiantuntijoista dialektisen käyttäytymisterapian alalla. Dialektinen käyttäytymisterapia on yksi Vaasan keskussairaalan psykiatrisessa hoidossa käynnissä olevan uudistusprosessin peruspilareista.

Nilsonne on kirjoittanut yhdessä Anna Kåverin kanssa aiheesta menestyskirjat Kuka ohjaa elämääsi? ja Elämää, ei taistelua. Suuri yleisö tuntee Nilsonnen luultavasti paremmin dekkarikirjailijana. Hän on kirjoittanut viisi romaania Monika Pedersenin ammatillisesta kehityksestä poliisina. Niiden joukossa on palkittu romaani Siveysvyö.

 

Teemu Ryhänen

Teemu Ryhänen on ainoa psykoterapeutti Suomessa, joka on suorittanut Advanced Intensive Trainig -koulutuksen Seattlessa Yhdysvalloissa. Häntä on opettanut muun muassa Marsha M Linehan (Ph.D., ABPP), joka on kehittänyt DKT-terapiamuodon.Ryhänen on vaativan erityistason psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja käyttäytymisanalyytikko. Oman vastaanottonsa lisäksi hän toimii muun muassa DKT-hoito-ohjelman tiiminohjaajana Jorvin sairaalassa Espoossa. Ryhänen on toiminut myös tv-formaatti Big Brotherissa psykoterapeuttina vuodesta 2006 alkaen.

Psykoterapeut Teemu Ryhänen är den enda i Finland som genomgått utbildningen Advanced Intensive Training i Seattle. Där utbildades han bland annat av Marsha M. Linehan (Ph.D., ABPP) som har utvecklat terapiformen DBT.

Ryhänen är psykoterapeut på krävande specialnivå, psykoterapiutbildare och beteendeanalytiker. Han verkar förutom på sin privata mottagning bland annat också som teamledare för DBT-vårdprogrammet vid Jorvs sjukhus i Esbo. Sedan år 2006 fungerar han också som psykoterapeut för tv-formatet Big Brother Finland.

Kohderyhmä | Målgrupp

Lääkärit, erikoistuvat lääkärit, hoitohenkilökunta ja muut kiinnostuneet Läkare, specialiserande läkare, vårdpersonal och andra intresserade

Osallistumismaksu | Deltagaravgift

100 € + alv/osallistuja, hintaan sisältyy kahvi ja lounas 100 € + moms/deltagare, kaffe och lunch ingår.

Yhteyshenkilö | Kontaktperson

Koulutussuunnittelija Sabina Bäckman, sabina.backman(at)vshp.fi;
213 1707 Utbildningsplanerare Sabina Bäckman, sabina.backman(at)vshp.fi,
tfn 213 1707

Puheenjohtaja | Ordförande

erikoissairaanhoitaja/specialsjukskötare Elina Westerlund, VKS/VCS