The Vasa ACT Project

Hej!

Jag heter Anders Englund och jobbar som psykolog vid Vasa Centralsjukhus.

Jag förbereder som bäst ett forskningprojekt som kommer innefatta användningen av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) hos ett visst urval patienter inom den psykiatriska öppenvården. Målet är att rekrytera 20 terapeuter och 60 patienter till projektet, vars datainsamling startar våren 2013. Datainsamlingen sker helt och hållet inom ramen för Vasa Centralsjukhus’ normala verksamhet, medan forsknings- och analysarbetet sker i samarbete med Jyväskylä Universitet. Ta gärna kontakt med mig (anders.englund@vshp.fi) ifall du är intresserad av att involvera dig i det här projektet. Som samarbetspartner kan du vara allt från gradu-skribent till forskningshandledare :)

.

.

Med vänlig hälsning,

Anders Englund, Psykolog

 

Fortsätt läsa