Vasa centralsjukhus blogg

Hos oss på Vasa centralsjukhus är alla invånare i Österbottens kustregion i goda händer – från Kristinestad i söder till Larsmo i norr. Sjukhuset ägs av 13 österbottniska kommuner med sammanlagt cirka 168 900 invånare.

På vårt sjukhus jobbar över 2 000 sakkunniga med allt från patientvård till funktioner som stödjer vården. Verksamheten på centralsjukhuset består av specialsjukvårdstjänster, jour…verksamhet, undersökningar, operationer, förlossningar, rehabilitering och övriga ingrepp. Vi jobbar aktivt med att främja invånarnas hälsa. Utöver allt detta finns flera olika stödfunktioner inom sjukhuset. Vasa centralsjukhus ligger i Sandviken invid havet i Vasa centrum, medan den psykiatriska enheten finns i Roparnäs.

I bloggen berättar centralsjukhusets personal om sitt arbete, och tar med läsarna bakom sjukhusets kulisser. Vi hoppas du ska trivas i vårt sällskap!