Bekanta dig med våra bloggare

Vasa centralsjukhus bloggare är:

Auvo Rauhala – chefsöverläkare
Heikki Kaukoranta – administrativ överläkare
Håkan Knip – teknisk chef
Paula Granbacka – förvaltningssekreterare
Carina Järvinen – växeltelefonist
Anders Englund – psykolog, psykiatriska polikliniken                                                                                                                                                                                        Camilla Järf-Wartiovaara – kommunikationsplanerare
Miia Korpi – mentalvårdare, rehabiliteringspsykiatri
Anita Bengs – avdelningssekreterare, medicinska polikliniken
Annika Backlund – språklärare
Katja Saari – avdelningssekreterare, medicinska polikliniken
Anu Hiironniemi – biträdande avdelningsskötare, rehabiliteringspsykiatri
Rose-Maj Friman – sjukhuspastor
Virpi Lehtinen – avdelningssekreterare, operation och anestesi
Camilla Böckelman – specialiserande läkare, kirurgi
Hanna-Maria Häivälä – rehabiliteringshandledare
Ann-Katrin Store – avdelningsskötare, lungpolikliniken